[1]
Σακκά Η. 2022. Ο ρόλος των μέσων στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]. 3, 3 (Nov. 2022). DOI:https://doi.org/10.12681/afiinmec.31750.