(1)
Κολιούσκα Χ.; Βρίγκας Μ. Ο ρόλος των ΤΠΕ ως μέσο προβολής και ανάδειξης της πράσινης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας. AFIMEC 2022, 3.