(1)
Ταστσόγλου Μ.; Αβράμη Λ.; Πουλακιδάκος Σ.; Δεμερτζής Ν. Η κλιματική κρίση στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες: Κυρίαρχες τάσεις της περιόδου 2009-2020. AFIMEC 2022, 3.