Κατιδιώτη Ι. ., Μπαμπουκλή Ι. ., & Σοφός Α. (Λοΐζος) . (2022). Το επιμορφωτικό ντοκιμαντέρ «Η διαδρομή του βιβλίου: από το συγγραφέα στον αναγνώστη». Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 3(1). https://doi.org/10.12681/afiinmec.30069