Κολιούσκα Χ., & Βρίγκας Μ. (2022). Ο ρόλος των ΤΠΕ ως μέσο προβολής και ανάδειξης της πράσινης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 3(3). https://doi.org/10.12681/afiinmec.31702