Ταστσόγλου Μ., Αβράμη Λ., Πουλακιδάκος Σ., & Δεμερτζής Ν. (2022). Η κλιματική κρίση στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες: Κυρίαρχες τάσεις της περιόδου 2009-2020. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 3(3). https://doi.org/10.12681/afiinmec.31744