Σακκά Η. (2022). Ο ρόλος των μέσων στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 3(3). https://doi.org/10.12681/afiinmec.31750