Κατιδιώτη Ι. .; Μπαμπουκλή Ι. .; Σοφός Α. (Λοΐζος) . Το επιμορφωτικό ντοκιμαντέρ «Η διαδρομή του βιβλίου: από το συγγραφέα στον αναγνώστη». Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], [S. l.], v. 3, n. 1, 2022. DOI: 10.12681/afiinmec.30069. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/AFIMEC/article/view/30069. Acesso em: 15 aug. 2022.