Μαργαρίτη Μ. "Προσεγγίσεις του χώρου στα λογοτεχνικά κείμενα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση STORYMAP JavaScript(JS)". Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], [S. l.], v. 3, n. 3, 2022. DOI: 10.12681/afiinmec.31699. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/AFIMEC/article/view/31699. Acesso em: 2 apr. 2023.