Κολιούσκα Χ.; Βρίγκας Μ. Ο ρόλος των ΤΠΕ ως μέσο προβολής και ανάδειξης της πράσινης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], [S. l.], v. 3, n. 3, 2022. DOI: 10.12681/afiinmec.31702. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/AFIMEC/article/view/31702. Acesso em: 2 apr. 2023.