Ταστσόγλου Μ.; Αβράμη Λ.; Πουλακιδάκος Σ.; Δεμερτζής Ν. Η κλιματική κρίση στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες: Κυρίαρχες τάσεις της περιόδου 2009-2020. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], [S. l.], v. 3, n. 3, 2022. DOI: 10.12681/afiinmec.31744. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/AFIMEC/article/view/31744. Acesso em: 29 mar. 2023.