Σακκά Η. Ο ρόλος των μέσων στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], [S. l.], v. 3, n. 3, 2022. DOI: 10.12681/afiinmec.31750. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/AFIMEC/article/view/31750. Acesso em: 27 mar. 2023.