Κατιδιώτη Ιωάννα, Μπαμπουκλή Ιωάννα, and Σοφός Αλιβίζος (Λοΐζος). 2022. “Το επιμορφωτικό ντοκιμαντέρ «Η διαδρομή του βιβλίου: από το συγγραφέα στον αναγνώστη»”. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] 3 (1). https://doi.org/10.12681/afiinmec.30069.