Μαργαρίτη Μαρία. 2022. “‘Προσεγγίσεις του χώρου στα λογοτεχνικά κείμενα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση STORYMAP JavaScript(JS)’”. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] 3 (3). https://doi.org/10.12681/afiinmec.31699.