Κολιούσκα Χριστιάνα, and Βρίγκας Μιχαήλ. 2022. “Ο ρόλος των ΤΠΕ ως μέσο προβολής και ανάδειξης της πράσινης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας”. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] 3 (3). https://doi.org/10.12681/afiinmec.31702.