Σακκά Ηλιάνα. 2022. “Ο ρόλος των μέσων στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή”. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] 3 (3). https://doi.org/10.12681/afiinmec.31750.