Κατιδιώτη Ι. ., Μπαμπουκλή Ι. . and Σοφός Α. (Λοΐζος) . (2022) “Το επιμορφωτικό ντοκιμαντέρ «Η διαδρομή του βιβλίου: από το συγγραφέα στον αναγνώστη»”, Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 3(1). doi: 10.12681/afiinmec.30069.