Μυλωνά Ε. . and Σοφός Α. (Λοΐζος) . (2022) “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ»”, Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 3(1). doi: 10.12681/afiinmec.30073.