Μαργαρίτη Μ. (2022) “‘Προσεγγίσεις του χώρου στα λογοτεχνικά κείμενα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση STORYMAP JavaScript(JS)’”, Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 3(3). doi: 10.12681/afiinmec.31699.