Ταστσόγλου Μ., Αβράμη Λ., Πουλακιδάκος Σ. and Δεμερτζής Ν. (2022) “Η κλιματική κρίση στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες: Κυρίαρχες τάσεις της περιόδου 2009-2020”, Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 3(3). doi: 10.12681/afiinmec.31744.