Σακκά Η. (2022) “Ο ρόλος των μέσων στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή”, Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 3(3). doi: 10.12681/afiinmec.31750.