[1]
Κατιδιώτη Ι. ., Μπαμπουκλή Ι. ., and Σοφός Α. (Λοΐζος) ., “Το επιμορφωτικό ντοκιμαντέρ «Η διαδρομή του βιβλίου: από το συγγραφέα στον αναγνώστη»”, AFIMEC, vol. 3, no. 1, Mar. 2022.