[1]
Κολιούσκα Χ. and Βρίγκας Μ., “Ο ρόλος των ΤΠΕ ως μέσο προβολής και ανάδειξης της πράσινης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας”, AFIMEC, vol. 3, no. 3, Nov. 2022.