[1]
Ταστσόγλου Μ., Αβράμη Λ., Πουλακιδάκος Σ., and Δεμερτζής Ν., “Η κλιματική κρίση στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες: Κυρίαρχες τάσεις της περιόδου 2009-2020”, AFIMEC, vol. 3, no. 3, Nov. 2022.