[1]
Σακκά Η., “Ο ρόλος των μέσων στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή”, AFIMEC, vol. 3, no. 3, Nov. 2022.