Ταστσόγλου Μ., Αβράμη Λ., Πουλακιδάκος Σ., and Δεμερτζής Ν. “Η κλιματική κρίση στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες: Κυρίαρχες τάσεις της περιόδου 2009-2020”. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], vol. 3, no. 3, Nov. 2022, doi:10.12681/afiinmec.31744.