Σακκά Η. “Ο ρόλος των μέσων στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή”. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], vol. 3, no. 3, Nov. 2022, doi:10.12681/afiinmec.31750.