Κατιδιώτη Ιωάννα, Μπαμπουκλή Ιωάννα, and Σοφός Αλιβίζος (Λοΐζος). “Το επιμορφωτικό ντοκιμαντέρ «Η διαδρομή του βιβλίου: από το συγγραφέα στον αναγνώστη»”. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] 3, no. 1 (March 31, 2022). Accessed September 29, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/AFIMEC/article/view/30069.