Μαργαρίτη Μαρία. “‘Προσεγγίσεις του χώρου στα λογοτεχνικά κείμενα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση STORYMAP JavaScript(JS)’”. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] 3, no. 3 (November 23, 2022). Accessed March 26, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/AFIMEC/article/view/31699.