Σακκά Ηλιάνα. “Ο ρόλος των μέσων στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή”. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] 3, no. 3 (November 23, 2022). Accessed March 27, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/AFIMEC/article/view/31750.