1.
Κατιδιώτη Ι, Μπαμπουκλή Ι, Σοφός Α (Λοΐζος). Το επιμορφωτικό ντοκιμαντέρ «Η διαδρομή του βιβλίου: από το συγγραφέα στον αναγνώστη». AFIMEC [Internet]. 2022 Mar. 31 [cited 2022 Aug. 9];3(1). Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/AFIMEC/article/view/30069