1.
Μαργαρίτη Μ. "Προσεγγίσεις του χώρου στα λογοτεχνικά κείμενα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση STORYMAP JavaScript(JS)". AFIMEC [Internet]. 2022 Nov. 23 [cited 2023 Apr. 2];3(3). Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/AFIMEC/article/view/31699