1.
Κολιούσκα Χ, Βρίγκας Μ. Ο ρόλος των ΤΠΕ ως μέσο προβολής και ανάδειξης της πράσινης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας. AFIMEC [Internet]. 2022 Nov. 23 [cited 2023 Apr. 2];3(3). Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/AFIMEC/article/view/31702