1.
Ταστσόγλου Μ, Αβράμη Λ, Πουλακιδάκος Σ, Δεμερτζής Ν. Η κλιματική κρίση στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες: Κυρίαρχες τάσεις της περιόδου 2009-2020. AFIMEC [Internet]. 2022 Nov. 23 [cited 2023 Mar. 29];3(3). Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/AFIMEC/article/view/31744