1.
Σακκά Η. Ο ρόλος των μέσων στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή. AFIMEC [Internet]. 2022 Nov. 23 [cited 2023 Mar. 27];3(3). Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/AFIMEC/article/view/31750