| More
Reader Comments

Ahlusunnah Wal Jama'ah dan pembahasannya

Anonymous User (2021-09-18)

In response to Jual Blog Zombie
Post Reply

Aswaja adalah singkatan dari Ahlussunnah WA al-Jama'ah. Terdapat tiga perkataan yang membentuk istilah, iaitu: Ahl, iaitu, keluarga, kumpulan, atau pengikut.

Al-Sunnah, bahasa media Al-Thariqah-WA-Ley-Ghaira Mardhiyah (jalan atau jalan raya, walaupun tidak diridhoi). Al-Jama'ah, berasal dari perkataan Jama'ah bermakna mengumpul sesuatu, membawa beberapa.

Jama'ah berasal dari perkataan kebersamaan (persatuan), lawan Tafreri (perceraian), dan Furqah (Split). Jama'ah adalah sekumpulan orang dan ia berkata bahawa ia adalah sekumpulan orang yang memenuhi berdasarkan tujuan tunggal. Menurut istilah "Sunnah" adalah cara untuk nama Diridhoi dalam agama, yang telah diambil oleh nabi atau berbeza daripada orang-orang yang memahami Islam.

Seperti rakan-rakan Nabi. Aswaja atau Ahlusjah Wal Jama'ah yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat.

Aswaja diluruskan yang Salaf teruk difahami
Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) adalah kefahaman umat Islam yang diikuti oleh umat Islam yang dipandu oleh Ringkasan Imam Abul Hasan Al-Asyari (W. 324 H), dan Imam Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 h). Syekh As-Safarayni Al-Hankary di Al-Lawami 'tambah Al-Atsariyah sebagai sebahagian daripada keluarga besar Ahlussunnah Wal Jamaah, pengikut Imam Ahmad Bin Hanbal.

Wahabi Salafi, yang adalah bahawa pengikut Abdul Wahab Sheikh Manhaj sebagai sebahagian daripada ini Al-Atsariyah. Pengakuan ini dikritik oleh penulis buku dengan ketebalan 410 muka surat.

Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah - Buku-buku yang ditulis dikenali sebagai perbahasan, pakar dalam Fiqh dalam Forum BahtSul, serta pemerhati terakhir Ulumul Hadith ini menjelaskan kepada kita kedudukan Jama'ah sebenar Ahlussunnah Wal Jama'ah.

Oleh itu, dalam buku ini beliau telah disampaikan oleh ramai ulama mazhab Hanbali, termasuk termasuk Imam Ahmad Bin Hawban yang Vewed Tuntuan daripada Salafi Wahhi.Add comment