[1]
Παπαδοπούλου Ά. και Βενέτης Κ. 2022. Η Αμφιγονική Αναπαραγωγή των Φυτών στο Σχολικό Εργαστήριο: Ανατομία Άνθους και in vitro ανάπτυξη Γυρεοσωλήνων. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία. 2, 1 (Δεκεμβρίου 2022), 70–86. DOI:https://doi.org/10.12681/riste.31210.