[1]
Χαϊτίδου Μ. 2022. Τα Μοντέλα της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών: επιστημολογική προσέγγιση και συνοπτική περιγραφή. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία. 2, 1 (Δεκεμβρίου 2022), 1–38. DOI:https://doi.org/10.12681/riste.31563.