(1)
Γαβρίλας Λ.; Κώτσης Κ. Θ.; Παπανικολάου Μ.-Σ. Διερεύνηση συσχέτισης Κατεύθυνσης Σπουδών στο λύκειο με τις Στάσεις και Συμπεριφορές Φοιτητών απέναντι στην Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία των Κινητών Τηλεφώνων και Ασύρματων Δικτύων. RiSTE 2022, 2, 39-69.