(1)
Παπαδοπούλου Ά.; Βενέτης Κ. Η Αμφιγονική Αναπαραγωγή των Φυτών στο Σχολικό Εργαστήριο: Ανατομία Άνθους και in Vitro ανάπτυξη Γυρεοσωλήνων. RiSTE 2022, 2, 70-86.