Παπαδοπούλου Ά., & Βενέτης Κ. (2022). Η Αμφιγονική Αναπαραγωγή των Φυτών στο Σχολικό Εργαστήριο: Ανατομία Άνθους και in vitro ανάπτυξη Γυρεοσωλήνων. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, 2(1), 70–86. https://doi.org/10.12681/riste.31210