Παπαδοπούλου Ά.; Βενέτης Κ. Η Αμφιγονική Αναπαραγωγή των Φυτών στο Σχολικό Εργαστήριο: Ανατομία Άνθους και in vitro ανάπτυξη Γυρεοσωλήνων. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 70–86, 2022. DOI: 10.12681/riste.31210. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/RiSTE/article/view/31210. Acesso em: 8 ιουνίου. 2023.