Γαβρίλας Λεωνίδας, Κώτσης Κωνσταντίνος Θ., και Παπανικολάου Μαριάννα-Σωτηρία. 2022. ‘Διερεύνηση συσχέτισης Κατεύθυνσης Σπουδών στο λύκειο με τις Στάσεις και Συμπεριφορές Φοιτητών απέναντι στην Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία των Κινητών Τηλεφώνων και Ασύρματων Δικτύων’. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία 2 (1):39-69. https://doi.org/10.12681/riste.30810.