Παπαδοπούλου Άννα, και Βενέτης Κωνσταντίνος. 2022. ‘Η Αμφιγονική Αναπαραγωγή των Φυτών στο Σχολικό Εργαστήριο: Ανατομία Άνθους και in Vitro ανάπτυξη Γυρεοσωλήνων’. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία 2 (1):70-86. https://doi.org/10.12681/riste.31210.