Χαϊτίδου Μαρία. 2022. ‘Τα Μοντέλα της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών: επιστημολογική προσέγγιση και συνοπτική περιγραφή’. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία 2 (1):1-38. https://doi.org/10.12681/riste.31563.