Παπαδοπούλου Ά. και Βενέτης Κ. (2022) ‘Η Αμφιγονική Αναπαραγωγή των Φυτών στο Σχολικό Εργαστήριο: Ανατομία Άνθους και in vitro ανάπτυξη Γυρεοσωλήνων’, Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, 2(1), σσ. 70–86. doi: 10.12681/riste.31210.