[1]
Γαβρίλας Λ., Κώτσης Κ. Θ., και Παπανικολάου Μ.-Σ., ‘ Διερεύνηση συσχέτισης Κατεύθυνσης Σπουδών στο λύκειο με τις Στάσεις και Συμπεριφορές Φοιτητών απέναντι στην Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία των Κινητών Τηλεφώνων και Ασύρματων Δικτύων’, RiSTE, τ. 2, τχ. 1, σσ. 39–69, Δεκεμβρίου 2022.