[1]
Παπαδοπούλου Ά. και Βενέτης Κ., ‘Η Αμφιγονική Αναπαραγωγή των Φυτών στο Σχολικό Εργαστήριο: Ανατομία Άνθους και in vitro ανάπτυξη Γυρεοσωλήνων’, RiSTE, τ. 2, τχ. 1, σσ. 70–86, Δεκεμβρίου 2022.