Παπαδοπούλου Ά., και Βενέτης Κ. ‘Η Αμφιγονική Αναπαραγωγή των Φυτών στο Σχολικό Εργαστήριο: Ανατομία Άνθους και in Vitro ανάπτυξη Γυρεοσωλήνων’. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, τ. 2, τχ. 1, Δεκέμβριος 2022, σσ. 70-86, doi:10.12681/riste.31210.