Παπαδοπούλου Άννα, και Βενέτης Κωνσταντίνος. ‘Η Αμφιγονική Αναπαραγωγή των Φυτών στο Σχολικό Εργαστήριο: Ανατομία Άνθους και in Vitro ανάπτυξη Γυρεοσωλήνων’. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία 2, no. 1 (Δεκέμβριος 18, 2022): 70–86. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 8, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/RiSTE/article/view/31210.